Tư vấn chọn gạch block

BẢNG TƯ VẤN GẠCH XÂY NHÀ Ở CAO TẦNG

 

PHÂN TÍCH CHI TIẾT GẠCH BÊ TÔNG CỐT LIỆU

 

Ban hành lần 1 Ngày 20/06/2016

 

STT

 

 

CHỈ TIÊU

 

 

Xây bao tường ngoài ở nhà cao tầng

Xây ngăn căn hộ, ngăn hành lang

Xây chia phòng trong căn hộ

Gạch BTCL 4 vách

Gạch BTCL

3 vách

Gạch BTCL 2 vách

Gạch BTCL 3 vách

Gạch BTCL 2 vách

Tường 200mm SHB13-200

Tường 190mm SHB13-190

Tường 190 SHB4-190

Tường 190 SHB2-190

Tường 190 SHB3-190

Tường 150 SHB3-150

Tường 100 SHB13-100

Tường 90 SHB13-90

Tường 100 SHB3-100

Tường 100 SHB2-100

Tường 100 SHB2-90

 

 

Tường 200mm
SHB13-200

Tường 190mm
SHB13-190

Tường 190
SHB4-190

Tường 190
SHB2-190

Tường 190
SHB3-190

Tường 150
SHB3-150

Tường 100
SHB13-100

Tường 90
SHB13-90

Tường 100
SHB3-100

Tường 100
SHB2-100

Tường 90
SHB2-90

I

Chỉ tiêu kỹ thuật

1

Kích thước (DxRxC) mm

390x200x130

390x190x130

390x190x190

390x190x190

390x190x190

390x150x190

390x100x130

390x90x130

390x100x190

390x100x190

390x90x190

2

Độ dày thành vách

22

22

25

30

25

23

20

20

23

25

25

3

Cân nặng (kg)

13

12,4

17,5

15,5

16

14,5

8,4

7,6

10

10

9,5

4

Cường độ chịu nén toàn viên

Bao gồm 2 loại: ≥ 5,0 Mpa và ≥ 7,5 Mpa

5

Độ hút nước (%)

≤ 10%

6

Độ thấm nước

Phù hợp TCVN 6477:2011

7

Hệ số dẫn nhiệt (W/m0k)

0,32

0,35

0,42

0,62

0,58

0,6

0,52

0,55

0,6

0,62

0,64

8

Hệ số cách âm (db)

≥  52

≥ 50

≥ 48

≥ 40

≥ 46

≥ 44

≥ 48

≥ 47

≥ 43

≥ 40

≥ 38

II

Chỉ tiêu xây dựng

 

Số viên định mức(viên/ m2 xây)

17,5

17,5

12,9

12,9

12,9

12,9

17,5

17,5

12,9

12,9

12,9

9

Số viên định mức (viên/ m3 xây)

88

93

68

68

68

85

176

196

127

127

141

10

Lượng vữa xây dựng (kg/m3 xây)

180

180

125

125

125

134

196

196

141

141

157

11

Trọng lượng trên 1m3 xây đã trát (kg/m3)

1324

1333,2

1315

1179

1213

1366.5

1674,4

1685,6

1411

1411

1496,5

12

Tốc độ xây (m3/ người/ ca)

2,2-2,5

2,2-2,5

2,5-3,0

2,5-3,0

2,5-3,0

2,5-2,8

1,5-2,0

1,5-2,0

2,0-2,2

2,0-2,2

2,0-2,2

III

Lợi ích kinh tế

13

Thi công nhanh

Hiệu quả cao

 Hiệu quả

 

 Hiệu quả

Hiệu quả

Hiệu quả cao

 

 Hiệu quả

 Hiệu quả cao

14

Hiệu quả kinh tế

Hiệu quả cao

 

 

 

 

Hiệu quả cao