Chứng chỉ chống thấm

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ GẠCH BLOCK XÂY


    Mã số: TC-BL-02
    Ban hành lần 1

 

GẠCH CHỐNG THẤM SECOIN

 

Đơn vị công bố :

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN SECOIN

Sản phẩm công bố :

Gạch xi măng cốt liệu (xây tường có trát)

Tiêu chuẩn công bố :

Chống xuyên nước (Độ thấm nước) TCVN 6477-2011

Nhãn hiệu :

Description: Description: \\Admin-2\d\Thanh\CIP\CIP Secoin Sai Gon\Logo chuan SECOIN3.jpg

Căn cứ công bố :

Kết quả thử nghiệm trên thành vách của sản phẩm –

Mục 5.3.3, TCVN 6477:2011

 

1. Nguyên vật liệu sản xuất:

1.1. Vật liệu chính: Mạc đá sạch

1.2. Cốt liệu liên kết: Xi măng

2. Thông số kỹ thuật kiểm tra:

2.1. Mẫu thử được kiểm tra có chiều dày thành vách lớn hơn 23mm

2.2. Công bố tốc độ thấm nước qua mẫu thử:

                              Độ thấm nước: < 1,8 ml/cm2/h

2.3. Ý nghĩa của chỉ tiêu độ thấm nước:

 - Cốt liệu của gạch kín khít, đặc chắc, không bị thấm xuyên nước

 - Gạch có khả năng chống thấm cao, thích hợp xây nhà ở dân dụng, công trình,…

 

3. Phương pháp kiểm tra:

Kiểm tra theo phương pháp thử nghiệm theo Mục 5.3.3, TCVN 6477:2011.. Đổ nước vào một mặt mẫu thử (thành vách) được đặt trong nước, xác định thể tích nước thấm qua mẫu trong một đơn vị thời gian và diện tích mẫu thử

3.1.1. Thiết bị

Thiết bị thử độ thấm nước (Hình 1) được chế tạo bằng tôn tráng kẽm hoặc đồng lá. Các mối hàn và các bu lông chốt phải đủ chắc để nước không rò ra ngoài. Ống đo nước có đường kính từ (35 ÷ 45) mm và có vạch chia độ chính xác tới 2 ml.

3.1.2. Chuẩn bị mẫu

Số lượng mẫu thử là 3 viên gạch nguyên và mặt thử của mẫu là mặt ngoài của tường khi xây. Dùng hồ xi măng trải một lớp rộng (15 ± 3) mm, dày (2 ±  1) mm theo các cạnh mẫu thử. Lấy miếng kính để là phẳng hồ xi măng.

Sau khi trát, mẫu thử được để trong phòng thí nghiệm không ít hơn 3 h.

Ngâm mẫu vào nước sạch (24 ±  2) h. Các viên phải cách nhau và cách thành bể không ít hơn 50 mm. Mặt nước cao hơn mặt mẫu thử không ít hơn 20 mm.

Thiết bị thử độ thấm nước

Hình 1 - Sơ đồ thiết bị thử độ thấm nước

1 -  Khay nước

4 - Đệm cao su

2 - Mẫu thử

5 - Phễu nước

3 - Bu lông hãm

6 - Ống đo nước

 

3.1.3. Cách tiến hành

Vớt mẫu ra và đo phần diện tích tiếp xúc với mặt thấm nước.

Cặp chặt thiết bị vào mẫu thử (Hình 1) và kiểm tra sự rò rỉ của nước ở các điểm tiếp xúc. Nếu còn rò rỉ, phải xử lý lại.

Đặt mẫu thử vào nước sao cho bề mặt mẫu thử cao hơn mặt nước (10 ± 2) mm.

Đổ nước vào ống chia độ đến mức cao hơn mặt mẫu thử (250 ± 2) mm.

Sau (120 ± 5) min, đo thể tích nước thấm qua mẫu trong ống chia độ.

3.1.4. Đánh giá kết quả

Độ thấm nước (H) được tính bằng ml/m2.h, theo công thức:

cong thuc chong tham

trong đó:

V thể tích nước thấm qua mẫu, tính bằng ml;

S diện tích mặt mẫu tiếp xúc với nước, tính bằng m2;

T thời gian nước thấm qua, tính bằng h.

Kết quả độ thấm nước là giá trị trung bình cộng của 3 mẫu thử, chính xác tới 1 ml/m2.h.

Bình Dương, ngày 17/6/2015

CÔNG TY CP ĐT CN SÀI GÒN SECOIN