Chứng chỉ cách âm, cách nhiệt

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ GẠCH BLOCK XÂY
    Mã số: TC-BL-02
    Ban hành lần 1


GẠCH CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT SECOIN

 

Đơn vị công bố :

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN SECOIN

Sản phẩm công bố :

Gạch xi măng cốt liệu (xây tường có trát)

Tiêu chuẩn công bố :

Thử nghiệm chịu lửa mục 10.1.2, 10.2.3 TCXDVN 342:2005

Nhãn hiệu :

Description: Description: \\Admin-2\d\Thanh\CIP\CIP Secoin Sai Gon\Logo chuan SECOIN3.jpg

Căn cứ công bố :

Kết quả thử nghiệm chịu lửa mẫu gạch bê tông xi măng cốt liệu – TCXDVN 342:2005, TCXDVN 348:2005

1. Nguyên vật liệu sản xuất:
1.1. Vật liệu chính: Mạc đá sạch
1.2. Cốt liệu liên kết: Xi măng
2. Kết quả thử nghiệm và kiểm tra:

 

STT

Tên

Ký hiệu

Đơn vị

Số lượng

Nhận xét đánh giá

1

Gạch xi măng cốt liệu,  block 8 lỗ rỗng

KT: 390x190x130

SHB13-190

Viên

1

Đạt giới hạn chịu lửa > 240 phút. Hệ số dẫn nhiệt: 0,35 W/mok. Hệ số cách âm: ≥ 50 db

2

Gạch xi măng cốt liệu,  block 4 lỗ rỗng

KT: 390x190x190

SHB4-190

Viên

1

Đạt giới hạn chịu lửa > 240 phút. Hệ số dẫn nhiệt: 0,42 W/mok. Hệ số cách âm: ≥ 48 db

3

Gạch xi măng cốt liệu,  block 3 lỗ rỗng

KT: 390x190x190

SHB3-190

Viên

1

Đạt giới hạn chịu lửa > 240 phút. Hệ số dẫn nhiệt: 0,58 W/mok. Hệ số cách âm: ≥ 46 db

4

Gạch xi măng cốt liệu,  block 2 lỗ rỗng

KT: 390x190x190

SHB2-190

Viên

1

Đạt giới hạn chịu lửa > 240 phút. Hệ số dẫn nhiệt: 0,62 W/mok. Hệ số cách âm: ≥ 40 db

5

Gạch xi măng cốt liệu,  block 3 lỗ rỗng

KT: 390x150x190

SHB3-150

Viên

1

Đạt giới hạn chịu lửa > 240 phút. Hệ số dẫn nhiệt: 0,60 W/mok. Hệ số cách âm: ≥ 44 db

6

Gạch xi măng cốt liệu,  block 4 lỗ rỗng

KT: 390x90x130

SHB13-90

Viên

1

Đạt giới hạn chịu lửa > 240 phút. Hệ số dẫn nhiệt: 0,60 W/mok. Hệ số cách âm: ≥ 46 db

7

Gạch xi măng cốt liệu,  block 2 lỗ rỗng

KT: 390x100x190

SHB2-100

Viên

1

Đạt giới hạn chịu lửa > 240 phút. Hệ số dẫn nhiệt: 0,62 W/mok. Hệ số cách âm: ≥ 40 db

8

Gạch xi măng cốt liệu,  block 2 lỗ rỗng

KT: 390x90x190

SHB2-90

Viên

1

Đạt giới hạn chịu lửa > 240 phút. Hệ số dẫn nhiệt: 0,64 W/mok. Hệ số cách âm: ≥ 38 db

3. Kết quả thử nghiệm chịu lửa mẫu gạch bê tông xi măng cốt liệu: Gạch lỗ rỗng (4 lỗ), ký hiệu SHB13-90, kích thước (390x90x130)mm, theo bộ sản phẩm mẫu như trên:

 

STT

Thời gian chịu tác động của nhiệt độ, phút

Nhiệt độ lò đốt, oC

Nhiệt độ tại điểm giữa mẫu thử trên bề mặt không bị trực tiếp nung nóng, 0C

Sự thay đổi trạng thái mẫu thử

1

30

840

32

Sau thời gian 240 phút thử lửa, nhiệt độ tại điểm giữa mẫu thử trên bề mặt không bị trực tiếp nung nóng đạt giá trị 1620C. Các mẫu thử bảo tồn trạng thái nguyên khối ban đầu. Chưa xuất hiện dấu hiệu trạng thái về mất khả năng cách nhiệt.

2

60

945

45

3

90

1005

68

4

120

1050

84

5

150

1100

112

6

180

1100

135

7

240

1100

162

 

1. Số gạch XMCL sản xuất theo mẫu trên sử dụng để cung cấp cho thị trường.

2. Phương pháp thử nghiệm:

 - Theo TCXDVN 342:2005 Thử nghiệm chịu lửa Các bộ phận kết cấu của ngôi nhà.

 - TCXDVN 348:2005 Thử nghiệm chịu lửa Các bộ phận kết cấu của tòa nhà.

Bình Dương, ngày 17/6/2015

CÔNG TY CP ĐT CN SÀI GÒN SECOIN