Gạch block trải thảm cỏ SRG-3

Mã số: SRG-3

Kích thước : 400 mm x 200 mm x 100 mm

Trọng lượng: 10 kg

Mô tả sản phẩm: Gạch block trải thảm cỏ.