Gạch block trải thảm cỏ SRG-2

Mã số: SRG-2

Kích thước : 390 mm x 260 mm x 80 mm

Trọng lượng: 10 kg