Gạch block lát hè tự chèn SIP-8

Mã số: SIP-8

Kích thước : 164 mm x 200 mm x 60 mm

Trọng lượng: 3.3 kg

Mô tả sản phẩm: Kiểu Lục Giác.