Gạch block lát hè tự chèn SIP-6/2

Mã số: SIP-6/2

Kích thước : 112.5 mm x 112.5 mm x 60 mm

Trọng lượng: 1.6 kg

Mô tả sản phẩm: Kiểu Zích Zắc nhỏ