Gạch block lát hè tự chèn SIP-28/2

Mã số: SIP-28/2

Kích thước : 180 mm x 100 mm x 60 mm

Trọng lượng: 1.5kg

Mô tả sản phẩm: Kiểu nửa Lục Giác