Gạch block lát hè tự chèn SIP-28

Mã số: SIP-28

Kích thước : 160 mm x 160 mm x 60 mm

Trọng lượng: 2.9 kg

Mô tả sản phẩm: Kiểu Lục Giác