Gạch block lát hè tự chèn SIP-24/2

Mã số: SIP-24/2

Kích thước : 100 mm x 100 mm x 60 mm

Trọng lượng: 1.0 kg

Mô tả sản phẩm: Kiểu Hình Vuông