Gạch block lát hè tự chèn SIP-24/1

Mã số: SIP-24/1

Kích thước : 240 mm x 240 mm x 60 mm

Trọng lượng: 6.0 kg

Mô tả sản phẩm: Kiểu Bác Giác