Gạch block lát hè tự chèn SIP-1

Mã số: SIP-1

Kích thước : 200 mm x 100 mm x 60 mm

Trọng lượng: 2.2kg

Mô tả sản phẩm: Kiểu chữ nhật.