Sứ mệnh tầm nhìn

“Chúng tôi quan niệm rằng, một doanh nghiệp xuất sắc không chỉ là làm giầu cho mình mà còn cần phải góp phần giải quyết các vấn đề của xã hội và nhân loại. Mà vấn nạn lớn nhất hiện nay  chúng ta đang đối mặt chính là vấn đề môi trường và khí hậu. Làm ra những sản phẩm thân thiện môi trường".

“Chúng tôi quan niệm rằng, một doanh nghiệp xuất sắc không chỉ là làm giầu cho mình mà còn cần phải góp phần giải quyết các vấn đề của xã hội và nhân loại. Mà vấn nạn lớn nhất hiện nay  chúng ta đang đối mặt chính là vấn đề môi trường và khí hậu. Làm ra những sản phẩm thân thiện môi trường, bảo vệ môi trường, khí hậu trên trái đất và có khả năng tái sinh được là tiêu chí của các nước tiên tiến và đó cũng chính là tiêu chí cho những sản phẩm mà Secoin sản xuất ra.”
 

Tầm nhìn 
Secoin mong muốn giữ vị trí là công ty hàng đầu tại Đông Nam Á trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng không nung và các sản phẩm thân thiện môi trường. Những sản phẩm của Secoin sẽ không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn được mở rộng sản xuất và phân phối trên toàn thế giới.

 

 

Sứ mệnh 

Secoin được tạo dựng, phát triển bền vững và tạo ra những thành quả của mình dựa trên sự kết tinh của những giá trị cơ bản: tri thức – công nghệ - thiên nhiên – con người.

“ Kết tinh giá trị tri thức” - với tiêu chí gây dựng một doanh nghiệp giầu chất xám phát triển trên nền tảng của khoa học và tri thức.

“ Kết tinh giá trị công nghệ” – sự kết hợp của những giá trị công nghệ tiên tiến với những tiềm năng của đất nước.
 
“ Kết tinh giá trị thiên nhiên” - những sản phẩm bình dị của thiên nhiên được kết tinh trong những sản phẩm Secoin.
 
“ Kết tinh giá trị con người ” – không chỉ là nguồn nhân lực mà còn là sự kết hợp của các đối tác, những Công ty trong và ngoài nước đã hợp lực tạo ra sức mạnh cho Secoin.
 

Secoin luôn hướng tới làm ra những sản phẩm thân thiện môi trường, bảo vệ môi trường, khí hậu trên trái đất và có khả năng tái sinh được. Không chỉ tạo ra những giá trị cho riêng mình và tối đa hóa lợi ích của các cổ đông, với những hoạt động của mình và những sản phẩm mà mình làm ra, Secoin còn mong muốn qua đó góp phần hưng thịnh quốc gia và giải quyết các vấn đề của xã hội và nhân loại.

 

 

Triết lý kinh doanh

  • Vì một doanh nghiệp giầu chất xám
  • Luôn tạo ra sự mới lạ để luôn là người tiên phong
  • Vươn ra nước ngoài để khai thác những tiềm năng trong nước