Trung tâm Hội chợ & Triền lãm Sài Gòn (SECC) - Quận 7.

Secoin cung cấp sản phẩm: Gạch lát hè tự chèn SIP8

Thời gian thực hiện: Năm 2013

Địa chỉ: 799 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

SECC là triển lãm lớn nhất và hiện đại nhất của miền Nam Việt Nam. SECC còn là một trung tâm hội nghị đạt tiêu chuẩn quốc tế có khả năng đáp ứng được tất cả những yêu cầu về tổ chức sự kiện trong & ngoài nước. Với diện tích rộng lớn cho các cuộc hội họp & những sự kiện đặc biệt.