Dự án

 • Chung cư cao cấp Ehome - Quận 9

  Chung cư cao cấp Ehome - Quận 9

  Secoin cung cấp sản phẩm: Gạch Bê tông cốt liệu ( gạch Block)

  Thời gian thực hiện: Năm 2015

  Địa chỉ :  Quận 9 - Tp. Hồ Chí Minh

 • Khu đô thị Cao cấp Sala - Quận 2

  Khu đô thị Cao cấp Sala - Quận 2

  Secoin cung cấp sản phẩm: Gạch Bê tông cốt liệu (gạch Block)

  Thời gian thực hiện: Năm 2015

  Địa chỉ : Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

 • Nhà máy Sam Sung - Quận 9

  Nhà máy Sam Sung - Quận 9

  Secoin cung cấp sản phẩm: Gạch Bê tông cốt liệu

  Thời gian thực hiện: Năm 2015

  Địa chỉ : Khu công nghệ cao quận 9 - Tp. Hồ Chí Minh